ท่องเที่ยว เกาหลี มัลดีฟ เชงเก้น แผนที่ วิธีจองโรงแรม

About Me

เมื่อฝันอยากจะมีเว็บไซต์ ที่เป็นสถานที่ที่ใช้แบ่งข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศและวันนี้ฝันเป็นจริงแล้ว

การท่องเที่ยวจะเน้นการไปเอง ไม่ได้ไปกับกรุ๊ปทัวร์ เพราะต้องการเที่ยวแบบไม่เรียบเร่ง ซึมซับวัฒนธรรม ตลอดจนอาหารของ ต่างประเทศ

การท่องเที่ยวต่างประเทศทำให้ตัวเองได้พบเห็นส่ิงใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

และการเที่ยวเอง จะได้ประสบการณ์แบบที่ไม่ได้คิดไว้เช่นกัน

 หากใครมีข้อเสนอ ข้อแนะนำ ตลอดจนต้องการติดต่อสื่อสารด้วยกัน กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง

 

ติดต่อสื่อสารกับ Hiso Trip